Våra Projekt 2017-05-08T13:46:19+00:00

 

Våra pågående projekt

Musik och Medmänsklighet, Conducting 21C, Eric Ericsonhallen mfl. EIC samarbetar med övriga körcentrum i Sverige, med körorganisationer och med andra aktörer både i Sverige, liksom med internationella organisationer inom kör- och musikvärlden. Dit hör International Federation for Choral Music, IFCM, och American Choral Directors Association,
ACDA.

Musikaliska projekt

conducting21c-logo

Conducting 21C

Musical Leadership for a New Century
This course aims to provide conductors with professional development by combining artistic excellence and social justice.
Läs mer

EEH_txt_guld

Eric Ericsonhallen

EIC har förmånen att ha detta fantastiska rum som sin hemmaplan! Det är ett gammalt kyrkorum som lämpar sig särskilt väl för körsång och annan akustisk musik. Det är alltså ett användbart utrymme bland annat för körer, orkestrar och ensembler som inte är knutna till en viss kyrka.
Läs mer

Framtidskoren1

Framtidskören och Körkraft

EIC är också engagerat i egna körsatsningar och i projekt som Framtidskören (2013-) och Körkraft (2016-2019) . Dessa båda treåriga projekt startades med stöd från Allmänna arvsfonden och drivs av EIC tillsammans med Kulturfyren, som också huserar på Skeppsholmen och som ägnar sig åt barnkultur och körkultur. Det syftar till att gynna ett mångkulturellt körliv och görs i samarbete med Kulturen i Botkyrka, Länsmusiken i Stockholm, UngiKör och Skapande skola, Kvinnocentret i Akalla, Sprintgymnasiet, Sveriges Körförbund, med flera.
Läs mer

Mellanösternprojekt

2011 genomfördes ett Mellanösternprojekt, Hayatuna, som syftade till att utveckla körledare. Där fanns medverkande från Jordanien, Syrien, Libanon, Palestina och Irak. Projektet genomfördes med stöd av Svenska Institutet och stiftelsen Carpe Vitam.

logo-mom-350x160

Musik & Medmänsklighet

Under sex dagar i augusti erbjöds publik och medverkande workshops, små och stora konserter, en körledarkurs och ett symposium för samtal om hur sången och musiken kan skapa social förändring.
Läs mer

ericericsonaward-logo

Eric Ericson Award

Eric Ericson Award är en internationell tävling för yngre kördirigenter.
Läs mer

Körsymposium

– Ny musik för amatörkör

  • På komponistutbildningarna lär man sig skriva för proffskören.
  • Alltför ofta får körverket bara ett enda uppförande.
  • Det finns för lite nyskrivet för amatörkören.

– Det vill vi försöka ändra på!

Läs mer

Samarbeten

EIC samarbetar med övriga körcentrum i Sverige, med körorganisationer och med andra aktörer i Sverige, liksom med internationella organisationer inom kör- och musikvärlden.
Dit hör International Federation for Choral Music, IFCM, och American Choral Directors Association, ACDA.

ifcm-123x80acda1-158x80

Stipendier och priser

Under Eric Ericsondagen i oktober 2012 delades priser ut till välförtjänta körledare. Deltagande körer var Tyresö Ungdomskör, Adolf Fredriks Flickkör samt Eric Ericsons Kammarkör.

EIC har varje år delat ut Eric Ericsons resestipendium om 25 000 kronor, från EIC och Inge och Einar Rosenborgs stiftelse.