André de Quadros

André de Quadros

Empowering Song – musiken bygger människovärde.

En interaktiv föreläsning med André de Quadros som berättar om sitt arbete med musik, poesi, konst och teater på amerikanska fängelser.

Många, inte minst politiker, poängterar hur viktig konsten och kulturen är för oss människor. Det är bara att hålla med och det gäller överallt i samhället men under de extrema förhållanden som råder i ett fängelse blir det extra tydligt. Kursen Empowering Song som drivs av Boston University, är fångarnas oas under långa, ibland livstidslånga straff. Det är den korta stund i veckan då de inte riskerar utsättas för kränkningar, då de kan visa vilka de verkligen är. Då de får vara skapande människor.

André är dirigent, musikprofessor och människorättsaktivist med hela världen som sitt arbetsfält. Han menar att han arbetar på samma sätt med flyktingar i läger på Västbanken, med musikklassbarn i Sverige och med sin egen fantastiska kör i Indonesien. André de Quadros är en återkommande gäst i Sverige, nu senast var han inbjuden till Sveriges Körförbunds försommarfestival Körkraft på Skeppsholmen i maj.

André de Quadros är konstnärlig ledare för Musik & Medmänsklighet och initiativtagare till vår internationella kurs i körledarskap, CONDUCTING 21 CENTURY – Musical Leadership for a New Century. Kursen är en del av M&M-festivalen och har 10 deltagare från hela världen. André leder också kören Common Ground Voices, vårt nyaste M&M-projekt som startade med att kören träffades i Stockholm i februari i år. CGV består av lika delar palestinska, judiska och svenska sångare.

tickster-logo-30

Date/Time
19/08/2016
14:00 - 16:00

Location
Skeppsholmens folkhögskola