Välkommen till vår nya hemsida

Nu har Eric Ericson International Choral Centre fått en egen hemsida. Här ska vi berätta vad vi gör och hur våra olika verksamheter hänger ihop och så vill vi skapa intresse för oss som organisation och samarbetspart. EIC är en ideell stiftelse med ändamål att stödja och utveckla körsången, på bredden och på höjden, nationellt [...]