Eric Ericsonhallen

EEH_txt_goldEIC har detta fantastiska rum som hemmaarena. Här genomför stiftelsen de flesta av sina egna produktioner. Det är ett gammalt kyrkorum som lämpar sig särskilt väl för körsång och den nya takkronan gör att hallen lämpar sig för de flesta genrer: kör och orkester, opera, jazz, pop och folkmusik.. Det är alltså ett användbart utrymme bland annat för körer, ensembler och orkestrar som inte är knutna till en viss kyrka.

Den nuvarande byggnaden stod klar 1842 och hette ursprungligen Carl Johans kyrka. Den avsakraliserades 2001 för att användas för ickereligiösa ändamål. 2009 tog Stiftelsen Carpe Vitam över driften av lokalen, tillsammans med EIC, efter initiativ av Eric Ericson och Peder Wallenberg.

Konserter och festivaler

EIC arrangerar egna konserter för körer och annan musik, ofta i samarbete med andra aktörer.
Några exempel sedan starten:

  • Internationell körserie 2014 med tre gästande körer i Eric Ericsonhallen, den kanadensiska Cantus Vocum Chamber Choir, den baltiska ungdomskören Balsis och den australiska vokalgruppen The idea of North.
  • Under oktober 2016 gästades Ericsonhallen av “The Nordic Choir Expedition”, ett samarbete mellan Eric Ericsons Kammarkör och deras “syskonkörer” i Danmark, Norge och Finland.
  • “Barn sjunger för Barn” är ett samarbete, där musikklasser från Stockholm får träffa en musikklass från en annan del av landet, och sjunga för varandra och tillsammans i en gemensam konsert. Överskottet från konserterna går till Barncancerfonden.

    https://www.barncancerfonden.se/18589/

  • Kulturnatt Stockholm är ett årligt återkommande evenemang och brukar bjuda på en “körmaraton” med många och olika körer som avlöser varandra i sex timmar, från klockan 18.00 till midnatt. Det är ett uppskattat inslag i Kulturnatt Stockholm och lockar ca 3 000 besökare varje år.

Under 2016 tog fler än 50 konserter av olika slag, plats i Eric Ericsonhallen.  Utöver dessa arrangerade eller samarrangerade EIC 24 egna konserter och föreställningar.

Varje höst arrangerar EIC Eric Ericsondagen. Den har blivit som en hyllning till körrörelsen och kan komma att utvecklas till en minneskonsert för Eric Ericson. Under dagen delas det ut priser och stipendier och dagens fylls av olika typer av körsång.