Vokalharmonin, Dir Fredrik Malmberg, Released Dir Emma Rosenberg, Lisen Ellard dans, Brenda El Rayes elektronik, Katarina Henryson sång.

Katarina Henryson konstnärlig ledare

Foto: Tina Axelsson

360° är en konsertperformance som låter publiken ingå i ett sömlöst flöde av en klingande, visuell och ibland ljudlös upplevelse.

Med inspiration från Communityperformanceverket The Cleaner av Marina Abramovic och Lynsey Peisinger har Eric Ericson International Choral centre fortsatt att undersöka skärningspunkten mellan musik och performancekonst . Varje konserttillfälle skapar ett nytt möte mellan olika utövare. Publikens placering och den runda hallens form gör att upplevelsen ger utrymme för en känsla av delaktighet som är en del av kärnan i 360°.

 

 

Repetision med Vokalharmonin Dir Mats Nilsson,
Released Gospel – repetition / Dir Emma Rosenberg, Ted Hector Piano, Lisen Ellard dans, Brenda El Rayes elektronik, Katarina Henryson röst impro

Foto: Tina Axelsson