Bakgrund

Stiftelsen EIC har rötter som går långt tillbaka. Det har i alla tider funnits behov av att samla intressen och kompetens inom körsång till ett eller flera nav.

En föregångare till centret på Skeppsholmen var Körcentrum hos Rikskonserter i Stockholm som bland annat drev Föreningssparbankens/Swedbanks körprojekt ”Toner för miljoner” i början av 2000-talet.

När detta centrum las ner försökte man hitta finansiering för ett fristående körcentrum. 2006 lyckades det till slut, bland annat tack vare Peder Wallenberg som själv sjungit i kör och som driver en ideell stiftelse inom kultur och sociala frågor, Carpe Vitam.

PederWallenbergEricEricson2Flera grundare

Peder Wallenberg (tv), Carpe Vitam, tillsammans med Eric Ericson. Foto: Kella Naeslund.
EIC:s startkapital kom från Peder Wallenberg och Eric Ericson själva men även från Eric Ericsons stiftelse, från regeringen och från Statens kulturråd, samt från Inge och Einar Rosenborgs stiftelse.

Andra stiftare och initiativtagare bakom EIC är Rikskonserter och Orphei Drängar samt Körsam med sina medlemsorganisationer:
Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare, Sveriges Körförbund, UNGiKÖR, KFUK-KFUMs Sångarförbund, Svenska Pueri Cantores, Svenska Arbetarsångarförbundet, Svenska Baptisternas Sångarförbund och Svenska Missionskyrkans Sångarförbund.

2009 såg Carpe Vitam till att EIC fick ta hand om den avsakraliserade kyrkan på Skeppsholmen som förvandlades till konsertsalen Eric Ericsonhallen, och att EIC kunde inrätta sitt kansli i ett hus intill. Sedan maj 2016 är det Carpe Vitam som driver verksamheten i Ericsonhallen. EIC kan nu ägna sig helt åt sin egen verksamhet men i nära samarbete med Carpe Vitam och Eric Ericsonhallen.

“Ett internationellt körcentrum i Sverige som bär Eric Ericsons namn är ett fint sätt att hedra en fantastisk körledare och föra kunskapen om denna konstart vidare till nya generationer. Dessutom blir det allt viktigare med internationellt utbyte.”
Ingvar Carlsson, f d statsminister
“Företag som samarbetar med körverksamhet av hög klass kan stärka varumärket och samtidigt ge både kunder och anställda möjlighet att få unika musikupplevelser.”
Hans Dalborg, styrelseordförande Nordea
“Sverige ligger i den absoluta toppen bland körnationerna i världen och centret skulle kunna befästa denna ställning. Men även om vi har en enastående position inom vokalkulturen behöver vi ett internationellt utbyte för att inte stagnera. Här kommer EIC att spela en viktig roll.”
Gustaf Sjökvist, professor och dirigent
“Ett nytt internationellt körcentrum i Stockholm är ett strålande initiativ! Och det är glädjande att flera internationella körorganisationer ställer sig bakom ett internationellt körcentrum i vårt land. Men egentligen ganska naturligt, eftersom Sverige är en så framstående körnation med flera priser i internationella körtävlingar.”
Kajsa Lindståhl, styrelseledamot Skandia och ordförande Amnesty Business Group
“Vårt utvecklade körliv är en av de viktigaste orsakerna till att vi har så många duktiga sångare i Sverige. Det fungerar som en plantskola, där vi kan vi fånga upp de sångbegåvningar som finns. Körsång har även en viktig social funktion. Här kan alla mötas på lika villkor, oavsett yrke, utbildning och ålder. Inte minst är kören en mötespunkt för professionella och amatörer. Därför finns det all anledning att stödja Eric Ericson International Choral Centre.”
Håkan Hagegård, hovsångare, professor vid Kungliga Musikhögskolan
“Att Sverige är ett framstående musikland har vi mycket att tacka vårt vitala körliv för – och då inte minst den store inspiratören Eric Ericson. Även näringslivet har glädje av kultur och då gärna i form av en livaktig körverksamhet. Dels för att körsången ger medarbetarna rika upplevelser, dels för att musik på hög nivå kan användas i representation och marknadsföring.”
Anders Wall, styrelseordförande Beijer Alma, med hedersdoktor
“I kören är alla jämlika. En livaktig körverksamhet är en inspirationskälla för hela musiklivet, även för oss som jobbar professionellt med musik. Eric Ericson har betytt oerhört mycket inom denna musikgenre och för svensk musik över huvud taget. Därför stöder jag helhjärtat planerna på ett internationellt körcentrum i Stockholm.”
Benny Andersson, musiker och kompositör
“Eric Ericsson ligger bakom det svenska körsoundet och har tagit Sverige till en ledande ställning som körnation. Jag ser två viktiga skäl att stödja idén om EIC. Dels att föra denne maestros livsverk vidare och på så vis säkerställa återväxten inom svensk körmusik. Dels att ta tillvara Erics reklampotential. När vi nu har ett unikt tillfälle att med hjälp av Erics storhet åstadkomma ett ökat intresse för Sverige, får vi inte missa det!”
Sven David Sandström, kompositör, professor Indiana University, USA