Framtidskören

Framtidskoren1EIC är också engagerat i egna körsatsningar och i projekt som Framtidskören. Detta treåriga projekt startades med stöd från Allmänna arvsfonden och drivs på EIC:s uppdrag av organisationen Kulturfyren, som också huserar på Skeppsholmen och som ägnar sig åt barnkultur och körkultur. Det syftar till att gynna ett mångkulturellt körliv och görs i samarbete med Kulturen i Botkyrka, Länsmusiken i Stockholm, UngiKör och Skapande skola.

Läs mer om Framtidskören på www.kulturfyren.se