Framtidskören

Framtidskoren1EIC är också engagerat i körsatsningar och i projekt som Framtidskören. Detta var ett treårig projekt som startades med stöd från Allmänna arvsfonden och där EIC var projektägare. Framtidskören drevs av Kulturfyren, som också huserar på Skeppsholmen och som ägnar sig åt barnkultur och körkultur. Projektet syftade till att gynna ett mångkulturellt körliv och var ett samarbete med Kulturen i Botkyrka, Länsmusiken i Stockholm, UngiKör och Skapande skola.

Läs mer om Framtidskören på www.kulturfyren.se