Om Eric Ericson

Eric_Ericson72-150x150– Eric dirigerade och det var som om stycket sjöng sig själv. Det var fantastiskt.
– Det var ett svårt stycke, Friede auf Erden av Arnold Schönberg, men under maestro Ericsons ledning gick det med ett leende.
Så berättar en av de många tusen körsångare som någon gång under åren fick prova att ledas av Sveriges mest kände körledare, Eric Ericson.

Eric Ericson föddes 1918 och gick bort i februari 2013 efter ett långt och innehållsrikt liv med sången. Han blev 94 år.

Eric ägnade hela sin karriär åt körsången. Hans arbete gav de egna körerna hög status i Sverige och internationellt. Men han betydde också mycket för att etablera körsång som en högtstående form av musicerande.

Polar Prize

Han blev 1979 professor i kördirigering vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Någon har räknat ut att han där och i olika kurser och seminarier under åren hann undervisa otroliga 15.000 körledare!

Han är hittills den ende svensk som fått Polar Music Prize. Och han fick vara med om att Skeppsholmskyrkan döptes om till Eric Ericsonhallen och blev ett centrum för svensk körmusik.

Allt utgår förstås ur hans kvaliteter som musiker och dirigent. Han räknas som en av världens främsta körledare. ”Tolkningarna hade kristallens klarhet, tillsammans med en stramhet som vid närmare granskning myllrade av liv och landade i den berömda slanka ericsonska expressiviteten”, skrev Marcus Boldemann i Dagens Nyheter efter hans bortgång.

Körledare tolv år gammal

Eric växte upp i ett frikyrkligt hem i Visby. Pappan Gustaf var pastor i Metodistkyrkan. Genom sin musiklärare i skolan kom Eric in i domkyrkans gosskör och ledde redan som tolvåring en juniorkör.

Han utbildade sig till organist vid Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm. Efter studier bland annat i Basel startade han 1945 Kammarkören, som sedermera döptes om till Eric Ericsons Kammarkör. Den gruppen blev sedan hans huvudsakliga instrument för att utveckla det optimala a capella-sjungandet.

302540085-150x150
Parallellt med Kammarkören har han också varit dirigent och musikalisk ledare för Radiokören (1951-82) och Orphei Drängar (1951-91). Han var kantor i S:t Jacobs kyrka i Stockholm (1949-1974). Han har också dirigerat The Real Group.

Ut i världen

Den internationella verksamheten blev under åren allt mer omfattande. Han har gästdirigerat många betydande körer i andra länder, som till exempel Nederländska kammarkören, Groupe Vocal de France, BBC Singers och Wiener Staatsopers kör.

Han fick ta emot en hel del priser, bland annat det danska Sonning-priset 1991, Nordiska Rådets musikpris 1995 och som nämnts, Polarpriset 1997.

1983 blev Eric hedersdoktor vid Uppsala universitet, och vid Alberta University i Kanada 1996. Eric Ericson var också ledamot av Kungliga Musikaliska akademien och hederspresident i International Federation for Choral Music.

1998, då Eric fyllde 80 år, skapades en musikprofessur vid Uppsala Universitet i hans namn.

Familjekören

Han fick fyra barn och brukade samla även dem till en liten familjekör runt pianot i villan på Lidingö.

Miljontals människor i världen sjunger i kör. Körsång kan vara en storslagen musikalisk upplevelse, liksom att själv bidra i en stämma i kören. Körsång kan riva barriärer mellan människor och inverkar positivt på kropp, själ och samarbetsförmåga. Sverige är en ledande körnation med uppskattningsvis över en halv miljon utövare, och det kan vi tacka bland andra Eric Ericson för.

Han bidrog till att lyfta musikgenrer och tonsättare, och göra kören som instrument till något att ta på fullaste allvar. Efter kriget bidrog han till exempel till att renässansmusiken fick ett uppsving, och han visade hur en kör kunde hantera modern musik. Bland tonsättare satte han György Ligeti och den hypermoderne Ingvar Lidholm mycket högt. På det här sättet bidrog han också till att föra ut svensk musik i världen.