Barn Sjunger för Barn-konserterna i Ericsonhallen fortsätter dra stor publik och ge betydande belopp till Barncancerfonden.

I mars träffades musikklasser från Täby och Uppsala och i april musikklasser från Norrköping och Tyresö.