Loading Events

Ecstatic Ensemble i ERICSONG med Stockholms Flickkör, dir Lotta Wilund.

Vocal History tour från tidig musik till Pärt med bl.a. Malena Ernman och Jeanette Köhn.
Ecstatic Ensemble tar er med på en vokalhistorisk resa från gregoriansk sång via madrigaler, Bach, Wienklassicism till Pärt och nutida musik ända till Abba.
Alla sångare har ett förflutet i körer som Radiokören, Eric Ericssons kammarkör och St. Jacobs kammarkör. De är experter på olika områden såsom tidig musik, barock, opera, jazz och musikal. I Ecstatic Ensemble förenas de av kärlek till stämsång.

Jeanette Köhn – sopran
Sofia Niklasson – sopran
Malena Ernman – alt
Leif Aruhn – Solén – tenor
Hans – Peter Nee – baryton
Gustav Nordlander – bas

Stockholms Flickkör möter Ecstatic ensemble och inspirerar varandra inom ramen för Eric Ericson International Choral Centres verksamhet i konsertserien ERICSONG.
Stockholms flickkör medverkar med några sånger i en mindre del av konserten.
Kören består av sångare i åldrarna 8-18 år. Kören startades 2018 och leds av dirigenten Lotta Wilund.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top