Den 2-4 oktober samlades 350 körledare från hela Norden på nyinvigda Malmö Live. Huvudarrangör var Föreningen Sveriges Körledare i samarbete med övriga nordiska körledarorganisationer.

Malmö Live är ett komplex bestående av Malmös största hotell, det nya fina konserthuset, en blackbox-scen och mängder av konferenslokaler i alla storlekar.

Programmet bestod av flera workshops och konserter och det viktigaste av allt många informella möten med nya och gamla vänner. Något som stod ut lite extra var ”Sceniskt körarbete” med danske skådespelaren Pelle Nordhøj Kann som mycket pedagogiskt gav enkla och handfasta tekniker för att skapa närvaro och scenisk medvetenhet för körsångare.

Bland konserterna kan särskilt nämnas Palaestra Vokalensembles föreställning, ”Natt till dag”. Det var en mycket poetisk scenisk kör- och solistkonsert tillsammans med stråkensemble och med stora inslag av nycirkus. Allt detta under ledning av Cecilia Martin-Löf.