Vi har börjat ett spännande samarbete med Real Group Academy (RGA) och Peder Karlsson. Första aktiviteten var helg-workshopen i mitten av september, för körledare tillsammans med Peder Karlsson, Jim Daus Hjernø och Jesper Holm från Danmark.

Ett par veckor senare gjorde Peder en liknande kurs tillsammans med nederländska körledaren Merel Martens, den här gången med 30 körledare och körsångare. Båda kurstillfällena fick ett mycket positivt gensvar. Nu ska vi göra en utvärdering med deltagarna och se hur vi går vidare. Vi vill kunna inspirera till körsång som hittar nya vägar, musikaliskt, genremässigt och kommunikativt. Det här är något som vi ser redan är på gång i körvärlden och som vi vill uppmuntra. RGA kommer också att provstarta en egen kör i Stockholm med tre träffar i november. Eftersom EIC också har funderat på att starta en kör så har vi bestämt att göra detta gemensamt och se om vi skulle kunna driva kören tillsammans med RGA.