Paula af Malmborg Ward skriver på en opera, ”Dansa min Docka”, om anorexia och psykisk ohälsa hos unga, med libretto av journalisten Pernilla Holmgren Larsson. ”Dansa min Docka – opera möter medmänsklighet”, kommer att uppföras i Eric Ericsonhallen inom ramen för nästa års ”Musik & Medmänsklighet” den 19-24 augusti.

zki8lgxlwerieleyrcks