Loading Events

Lena Willemark – sång och fiol

Sofia Kammarkör, Dir. Henrik Arlestrand

Flamenco ”Vadquewhat” Tina Wezelius, Pia Pohjakallio, Tanja Tuurala

Katarina Henryson konstnärlig ledare

 

360° är en konsertperformance som låter publiken ingå i ett sömlöst flöde av en klingande, visuell och ibland ljudlös upplevelse.

Med inspiration från Communityperformanceverket The Cleaner av Marina Abramovic och Lynsey Peisinger har Eric Ericson International Choral centre fortsatt att undersöka skärningspunkten mellan musik och performancekonst. Varje konserttillfälle skapar ett nytt möte mellan olika utövare. Publikens placering och den runda hallens form gör att upplevelsen ger utrymme för en känsla av delaktighet som är en del av kärnan i 360°.

OM Lena Willemark:

Konstnärsnämndens Stora musikstipendium är musikkonstnären Lena Willemark boende i Stavsnäs, med följande motivering:

”… – med sina rötter djupt rotade i den förtida folkmusikens mylla – tillför ständigt nutida näring, lustfylld energi och kroppslig mikrotonalitet till de gränsöverskridande konstverk hon är med och skapar. Lena utmanar i sin konst förutfattade meningar och synsätt medan hon parallellt utvecklar sin lyskraft som levande förebild för medmänniskor och andra musikkonstnärer.”

Lena som i decennier låtit sin röst höras i flera musikaliska uttryck, såväl på scen som på fäbodvallar, har även fiol och spilåpipa på sin instrumentlista. Hon gick i början av sjuttiotalet i lära hos Ekor Anders Andersson och Sväs Märta Eriksson innan hon blev riksspelman redan 1978. Förteckningen över samarbeten i hennes konstnärliga värv som musiker och komponist är minst lika lång som omfattningen av hennes diskografi. Lena är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.

OM VadQueWhat:

VQW är en flamencohändelse där tre decennier av flamencodansare möter publiken i rytm, ljud och rörelse. Publiken inbjuds att skapa tillsammans med artisterna i flamencons uppmuntrande gemenskapsanda. Medverkande: Pia del Norte Pohjakallio, Tanja Tuurala och Tina Wezelius Grebacken, tre decennier av flamencodansare baserade i Sverige som har levt sina liv i flamencons och dansens tjänst. VadQueWhat är en Tuuraladans produktion.

OM:Sofia kammarkör – bildades av entusiastiska körsångarstudenter från Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium. Efter 3 härliga år tillsammans på gymnasiet fortsatte stora delar av en klass att sjunga tillsammans, tack vare engagemang från både körsångare och den engagerade körledaren Bengt Ollén. Hösten 2010 fick den nygamla kören namnet Sofia kammarkör.

Sedan hösten 2011 leds kören av dirigenten och körledaren Henrik Arlestrand.

Karaktäristisk för kören är den vackra klangen och en väldigt blandad repertoar. Sofia KK framför många klassiska stycken men också modern musik.

 

360° Konsertperformance genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm, Stockholms Stad och Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top