Vår käre vän och kollega Gustaf Sjökvist har efter en lång tids sjukdom lämnat oss.

Gustaf var en av de riktigt stora kördirigenterna och han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Vi minns med tacksamhet hans musikaliska gärning och detta minne kommer för alltid att leva kvar hos oss.