Fredag 8 maj var det dags för en heldag om samtida körmusik för amatörkör i Eric Ericsonhallen. EIC stod för arrangemanget tillsammans med Föreningen Svenska Tonsättare och i samarbete med FSK och Sveriges Körförbund. Känslan är att det blev mycket lyckat. Omkring 60 körledare och komponister från hela landet samlades för att lära sig om amatörkörens specifika förutsättningar och om hur den samtida musiken låter och fungerar. Dagen avslutades på plats i hallen med middag och mingel där körledare och komponister fick möjlighet att ställa frågor, lära känna varandra OCH att boka tid för fortsatt samarbete som förhoppningsvis, i förlängningen kommer att ge oss ett antal nya körverk. Dagens klingande inspiration stod Voces Nordicae och en körklass, 8 e och 8 f  från Adolf Fredriks musikklasser för. God stämning och engagerade föreläsare och deltagare präglade dagen. Det här är första steget i ett långsiktigt stimulationspaket med syfte att slå ett slag för den samtida körmusiken. Arbetsnamnet är ”Levande Körmusik”.