Välkommen till vår nya hemsida

Nu har Eric Ericson International Choral Centre fått en egen hemsida.

Här ska vi berätta vad vi gör och hur våra olika verksamheter hänger ihop och så vill vi skapa intresse för oss som organisation och samarbetspart. EIC är en ideell stiftelse med ändamål att stödja och utveckla körsången, på bredden och på höjden, nationellt och internationellt i Eric Ericsons anda. EIC är en stiftelse med en styrelse och ett kansli med fyra anställda: inspicient, verksamhetschef, produktionssamordnare och producent.

Kansliet ligger på Slupskjulsvägen 34 på Skeppsholmen. EICs största åtagande är driften av Eric Ericsonhallen, en av Stockholms mest intressanta och flexibla konsert- och kyrkorum. Driften innebär uthyrningsverksamhet till kör- och kulturlivet men också till bröllop och företagsevenemang. Utöver detta arrangerar EIC egna konserter och projekt, själva eller i samarbete med andra aktörer, i Eric Ericsonhallen men också på andra platser.

EICs största projekt hittills är Musik & Medmänsklighet 2013, ett symposium, en körfestival och Conducting 21 Century, en internationell kurs för körledare som ägde rum på Skeppsholmen i augusti 2013. Musik & Medmänsklighet genomfördes med hjälp av Stiftelsen Carpe Vitam, Wallenbergs Stiftelse och Statens Musikverk och i samarbete med International Federation for Choral Music (IFCM), American Choral Directors Association (ACDA) och Yale International Choral Festival 2015.

2014-05-05T12:31:35+02:009 April, 2014|Om EIC|

Share This Story, Choose Your Platform!

Välkommen till vår nya hemsida

Nu har Eric Ericson International Choral Centre fått en egen hemsida.

Här ska vi berätta vad vi gör och hur våra olika verksamheter hänger ihop och så vill vi skapa intresse för oss som organisation och samarbetspart. EIC är en ideell stiftelse med ändamål att stödja och utveckla körsången, på bredden och på höjden, nationellt och internationellt i Eric Ericsons anda. EIC är en stiftelse med en styrelse och ett kansli med fyra anställda: inspicient, verksamhetschef, produktionssamordnare och producent.

Kansliet ligger på Slupskjulsvägen 34 på Skeppsholmen. EICs största åtagande är driften av Eric Ericsonhallen, en av Stockholms mest intressanta och flexibla konsert- och kyrkorum. Driften innebär uthyrningsverksamhet till kör- och kulturlivet men också till bröllop och företagsevenemang. Utöver detta arrangerar EIC egna konserter och projekt, själva eller i samarbete med andra aktörer, i Eric Ericsonhallen men också på andra platser.

EICs största projekt hittills är Musik & Medmänsklighet 2013, ett symposium, en körfestival och Conducting 21 Century, en internationell kurs för körledare som ägde rum på Skeppsholmen i augusti 2013. Musik & Medmänsklighet genomfördes med hjälp av Stiftelsen Carpe Vitam, Wallenbergs Stiftelse och Statens Musikverk och i samarbete med International Federation for Choral Music (IFCM), American Choral Directors Association (ACDA) och Yale International Choral Festival 2015.

2014-04-09T13:48:03+02:009 April, 2014|Om EIC @en|

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top