Anna Larsdotter Persson besökte ECA-EC:s General Assembly i Helsingfors 13-15 nov. Helgen kännetecknades av ett utbyte av erfarenheter och bra nätverkande. Intresset för Annas presentation av CONDUCTING21C var mycket stort. Den beskrevs av deltagarna i Helsingfors som en körledarkurs som sticker ut, och som med sitt fokus på socialt ansvarstagande upplevs som helt rätt i tiden. Intresset för vad vi, med hjälp av musiken, kan göra med ledarskap/maktstrukturer och inkluderande/exkluderande generellt, och i körvärlden, är stort. Man tycker det är mycket spännande att visa på hur vi med hjälp av kör och körmusik kan arbeta för öppenhet, tolerans, gemenskap och delaktighet i samhället.

EIC är nybliven medlem i European Choral Association – Europa Cantat. ECA-EC är ett nätverk av organisationer, körer och individer i körvärlden i Europa. De arbetar med att utveckla och sammanföra människor från olika länder och med att öka medvetenheten om och fördelarna med att sjunga. De anordnar körfestivaler och workshops och samordnar stora EU-projekt på körområdet.

Vill Du läsa mer om ECA-ECs arbete klicka här