koncept_bild_450x725Bo Nilsson deltog i ett mycket aktuellt och intressant seminarium den 16 november på Jonsereds Herrgård i GöteborgsUniversitets regi. Paula af Malmborg Ward, tonsättare och Pernilla Holmgren Larsson, journalist har gjort en opera för psykiatrin – Dansa min docka – som tar upp ätstörningsproblematiken som går allt lägre ner i åldrarna och som alltmer breder ut sig i samhället. Vi söker nu medel för att kunna göra en föreställning – ”Dansa min Docka” – Opera möter Medmänsklighet – inom ramen för Musik & Medmänsklighet 2016.

Paula af Malmborg Ward, tonsättare, Pernilla Holmgren Larsson, journalist och Lise-Lotte Risö Bergerlind chef för Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen ledde samtalen kring vården av psykiskt sjuka och om operan ”Dansa min Docka” som handlar om den alltmer vanliga ätstörningsproblematiken för unga. Den 16/11 genomfördes också en kompositionsworkshop med efterföljande konsert där seminariedeltagarnas grafiskt noterade kompositioner tolkades och framfördes av mezzosopranen Monica Danielsson och flöjtisten Anna Svennsdotter (basflöjt).

15 seminariedeltagare från olika håll i landet och med olika bakgrund inom musik, psykiatri, unga med egen erfarenhet av ätstörningar och psykvården medverkade.

Om du vill läsa mer om ”Dansa min docka” klicka här