Under hösten har vi ansökt om flerårigt stöd för vår verksamhet från Sthlm Stad och från Kulturrådet.
Ansökningstiden gick ut i oktober och svar väntas i december resp februari 2016.