anna-2I november åker Anna till Helsingfors på körkonferens. Arrangör är European Choral Association – Europa Cantat. Anna kommer att berätta om C21C, vår internationella kurs för körledare.

EIC är nybliven medlem i ECA och med i en stor EU-ansökan som för vår del bl a gäller delfinansieringen av våra årliga C21C-kurser i Stockholm 2016-2018. EU-ansökan är inlämnad och vi får besked i mars 2016.