Eftersom vi inte lyckades nå full finansiering, har vi blivit tvungna att ställa in tävlingen för unga kördirigenter, Eric Ericson Award 2016.

Vi tycker det är mycket tråkigt att behöva ställa Eric Ericsson Award 2016. Vi hade nästan 50 sökande från hela världen. Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör, Gustaf Sjökvists Kammarkör, S:t Jacobs Kammarkör, alla var inbokade. Finalkonserten i Berwaldhallen skulle ha sänts över stora delar av Europa.

Utöver prissumman och en produktion med svenska Radiokören skulle vinnaren även ha fått dirigera flera andra europeiska radiokörer. Tävlingsrepertoaren ska vara i Eric Ericsons anda.

EEA är av stor betydelse för den samtida körmusiken och för a cappellatraditionen.
EEA visar upp svenska körer och den svenska samtida körmusiken för resten av världen och sprider djupare kunskap om den här repertoaren till nya generationer körledare. EEA är den enda tävlingen för unga kördirigenter på den här höga nivån. Varken Statens Musikverk eller Kulturrådet ger bidrag till tävlingar med hänvisning till sina kriterier.

Nu återstår att hitta alternativa finansieringsmöjligheter för att säkerställa tävlingens framtid.

EEA arrangeras av Eric Ericson International Choral Centre, Berwaldhallen, Uppsala universitets Körcentrum och Kungliga Musikaliska Akademien i samarbete med Radiokören och International Federation for Choral Music.

Tävlingen rekommenderas av European Choral Association – Europa Cantat.