Om EIC

Home » Om EIC » Page 2

Eric Ericsondagen fredagen 3 oktober 2014 i Visby domkyrka

Eric Ericson International Choral Centre arrangerar årligen den s k Eric Ericsondagen för körlivets alla priser och utmärkelser. Den här gången i samband med Föreningen Sveriges Körledares konvent i Visby. Utdelade stipendier och utmärkelser: Stipendier ur Madeleine Ugglas Stipendiefond • 15 000 kr. Giovanni Impellizzeri, Södertäljeoperan • 15 000 kr. till var och [...]

2017-05-04T22:50:33+02:00 6 October, 2014|Om EIC|

Barn Sjunger för Barn – Musikklasserien i Eric Ericsonhallen

I höst fortsätter vi med våra barnkörkonserter till förmån för Barncancerfonden. Sedan projektet inleddes 2012 har vi hunnit samla in drygt 30 000 kr. I den här konsertserien träffas en musikklass från Stockholmsområdet och en klass från någon annan del av landet för att sjunga för varandra och tillsammans på en offentlig konsert. Överskottet av [...]

2016-07-08T20:27:04+02:00 9 May, 2014|Barn sjunger för barn, Om EIC|

Följ oss på Facebook

Eric Ericson International Choral Centre har en Fb-sida där vi berättar om den egna verksamheten, projekt och kommande konserter i egen regi och där vi lägger upp aktuella bilder. Vår konsert och eventlokal, Eric Ericsonhallen har en alldeles egen Fb-sida som i första hand vänder sig till körer, kulturaktörer, brudpar eller företag som vill hyra [...]

2014-05-05T13:25:58+02:00 5 May, 2014|Om EIC|

EIC tillbaka i Bostons fängelser

I mars 2014 besökte EICs verksamhetschef Anna Larsdotter Persson, för andra gången amerikanska fängelser på inbjudan av André de Quadros. André driver ett musikprojekt, Empowering Song” på ett kvinno- och ett mansfängelse utanför Boston. André de Quadros är musikprofessor på Boston University och projektet ingår i universitetets utbildningsverksamhet på fängelserna. På den här kursen sjunger [...]

2014-05-05T13:07:59+02:00 9 April, 2014|Om EIC|

Eric Ericsondagen i Visby

I år, 2014 förläggs Eric Ericsondagen till Gotland i samband med Föreningen Sveriges Körledares konvent i Visby 3-5 oktober. Konventet har underrubriken ”I Eric Ericsons fotspår – och sen då?” EIC håller som vanligt i Ericsondagen där körlivets priser och utmärkelser delas ut. Vi har också blivit tillfrågade om att ansvara för en utställning om [...]

2014-05-05T13:32:44+02:00 9 April, 2014|Om EIC|

EIC på MR-dagarna

Årets upplaga av Mänskliga Rättigheter-dagarna äger rum i november i kulturhuvudstaden Umeå. Så här står det på MR-dagarnas hemsida ”Under rubriken ”Röster för rättigheter” kommer vi att titta närmare på mänskliga rättigheter och kultur, både rätten till kultur och kultur som verktyg för att stärka och främja de mänskliga rättigheterna.” Det här tangerar på pricken [...]

2014-05-05T12:35:35+02:00 9 April, 2014|Conducting 21C, Musik och Medmänsklighet, Om EIC|

Välkommen till vår nya hemsida

Nu har Eric Ericson International Choral Centre fått en egen hemsida. Här ska vi berätta vad vi gör och hur våra olika verksamheter hänger ihop och så vill vi skapa intresse för oss som organisation och samarbetspart. EIC är en ideell stiftelse med ändamål att stödja och utveckla körsången, på bredden och på höjden, nationellt [...]

2014-05-05T12:31:35+02:00 9 April, 2014|Om EIC|